HOMEOPATIA

Publicat per Salvador 20/03/2018 0 Comentari(s)

Que es la Homeopatia?

La Homeopatia es una doctrina terapèutica que es basa en la utilització del contraris per combatre la simptomatologia de la malaltia que afecta al home. Es a dir; a una persona que pateix de insomni li donarem “coffea” (cafè) a molt molt petites dosis per així fer minvar els símptomes que el insomni li produeix. El científic fundador de la homeopatia i dels seus principis va ser el Sr.Samuel Hahneman 1796.

Quina es la presentació habitual?

La presentació més habitual es la de grànuls. Es la formula farmacèutica més comú i segons la dilució aquests grànuls vas mes o menys impregnats de les gotes de preparació homeopàtiques.

Eficàcia?

S´ha debatut molt sobre la eficàcia de la homeopatia. El debat fonamental gira al voltant de la discussió creada a partir del factor concentració de principi actiu. Ens trobem en molts preparats homeopàtics on la concertació es tan diluïda que no som capaços de detectar aquella substancia. Es per aquest motiu que hi han molts autors mèdics que defineixen l’eficàcia més com un efecte “placebo” que com a una activitat real del producte.

Seguretat?

No s’han descrit gairebé cap problema de seguretat en la utilització de productes homeopàtics. L’únic problema que sorgeix es la no detecció de malalties greus per l’ús de la homeopatia. Es per aquest motiu que no s’ha de renunciar a la medicina moderna en pro de la Homeopatia.

Deixa un comentari